Mẫu sơ yếu lý lịch

Kèm theo Mẫu TP-LS-01 đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định
Danh Mục:

Mã Tài Liệu

112692

Phân Loại

Khác

Hồ sơ kèm gồm :

– Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (có mẫu gửi kèm theo);

– Sơ yếu lý lịch (có mẫu gửi kèm theo);

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản sao (có chứng thực) bằng cử nhân luật hoặc bản sao (có chứng thực) bằng thạc sỹ, tiến sỹ luật;

– Bản sao (có chứng thực) giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng nhận là đối tượng thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định.

– Bản sao (có chứng thực) Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả TSHNLS

– Giấy chứng nhận sức khoẻ

– Ảnh dán hồ sơ + 02 ảnh (3×4) dán chứng chỉ hành nghề.

– Photo Phiếu chuyển tiền kèm vào hồ sơ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram