Tư Vấn Hợp Đồng

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Bạn không biết rõ pháp luật đang quy định quyền và nghĩa vụ các bên trong các giao dịch dự định ký kết.

Bạn hoặc Công ty của mình đang chuẩn bị tham gia vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhưng không có sẵn mẫu hợp đồng phù hợp.

Bạn muốn hợp đồng tuân thủ các yêu cầu về nội dung và hình thức.

Công Việc Của Chúng Tôi

Tư vấn các loại hợp đồng phù hợp với các giao dịch của bạn.

Đánh giá và đưa ra các đề xuất để bảo vệ quyền lợi, cân bằng lợi ích giữa các bên trong giao dịch.

Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu, phù hợp với các quy định mới nhất.

Sau nhận được hợp đồng từ chúng tôi, bạn có 5-10 ngày để được giải thích hoặc yêu cầu hiệu chỉnh hợp đồng mà không mất thêm phí.

cor034
tu van hop dong

Soạn Thảo Hợp Đồng

Cá nhân hóa các loại hợp đồng theo nhu cầu và tuân thủ quy định.

Rà Soát Hợp Đồng

Kiểm tra tính phù hợp, nhận diện các điều khoản “cài cắm”.

Giải Thích Hợp Đồng Bảo Hiểm

Chuyên gia độc lập đánh giá các quyền lợi và rủi ro.