Hỗ Trợ Thanh Toán

Hỗ Trợ

Trường hợp gặp khó khăn cho quá trình tải các biểu mẫu miễn phí hoặc có phí, vui lòng liên hệ email để được hỗ trợ nhanh nhất:

Email: lienhe.mauvanban.net@gmail.com

Tiêu đề: [Hỗ trợ tải mẫu]_[Số điện thoại]_[Mã giao dịch – trường hợp mẫu có phí]

Thanh Toán

Sau khi chọn mẫu phù hợp, bạn vui lòng thanh toán qua MOMO theo hướng dẫn sau:

MOMO: 0767639005

Nội dung: [Mã tài liệu] [địa chỉ gmail]

Ví dụ: 12345 lienhe.mauvanban.net@gmail.com

Trường hợp thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc gặp khó khăn cho quá trình thanh toán, vui lòng liên hệ email hoặc telegram để được hỗ trợ nhanh nhất:

Email: lienhe.mauvanban.net@gmail.com (tiêu đề [Hỗ trợ thanh toán]_[Số điện thoại])

Telegram/zalo: 0767639005

ho tro thanh toan