Rà Soát Hợp Đồng

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Bạn hoặc Công ty của mình đang chuẩn bị tham gia vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho và đã soạn sẵn mẫu hợp đồng nhưng không chắc chắn.

Hợp đồng được soạn sẵn từ các đối tác và bạn không tin tưởng về điều này.

Bạn muốn hợp đồng tuân thủ các yêu cầu về nội dung và hình thức.

Công Việc Của Chúng Tôi

Nhận diện và kiểm tra các điều khoản “cài cắm” và đề xuất các sửa đổi phù hợp.

Sau nhận được hợp đồng từ chúng tôi, Bạn có 5-10 ngày để được giải thích hoặc yêu cầu hiệu chỉnh hợp đồng mà không mất thêm phí.

hero-art-large
ra soat hop dong

Tư Vấn Hợp Đồng

Cung cấp tư vấn, nhận định và phân tích độc lập.

Soạn Thảo Hợp Đồng

Cá nhân hóa các loại hợp đồng theo nhu cầu và tuân thủ quy định.

Giải Thích Hợp Đồng Bảo Hiểm

Chuyên gia độc lập đánh giá các quyền lợi và rủi ro.