Soạn Thảo Hợp Đồng

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Bạn hoặc Công ty của mình đang chuẩn bị tham gia vào các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhưng không có sẵn mẫu hợp đồng phù hợp.

Bạn đã có các hợp đồng mẫu nhưng không phù hợp.

Bạn muốn hợp đồng tuân thủ các yêu cầu về nội dung và hình thức.

Công Việc Của Chúng Tôi

Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu, phù hợp với các quy định mới nhất.

Sau nhận được hợp đồng từ chúng tôi, bạn có 5-10 ngày để được giải thích hoặc yêu cầu hiệu chỉnh hợp đồng mà không mất thêm phí.

ra soat hop dong
soan thao hop dong

Tư Vấn Hợp Đồng

Cung cấp tư vấn, nhận định và phân tích độc lập.

Rà Soát Hợp Đồng

Kiểm tra tính phù hợp, nhận diện các điều khoản “cài cắm”.

Giải Thích Hợp Đồng Bảo Hiểm

Chuyên gia độc lập đánh giá các quyền lợi và rủi ro.